#12

Brainport Park
Van Piere
www.brainportpark.nl

Brainport Park Eindhoven is een park in ontwikkeling waar koplopers op het gebied van topsport, (geestelijke) gezondheidszorg, mechatronica en food hun krachten bundelen in een inspirerende, groene omgeving. BRAINPORT PARK IS EEN VOORBEELD VOOR DE NIEUWE, SLIMME MANIER WAAROP WE IN NEDERLAND OMGAAN MET DE SCHAARSE RUIMTE DOOR FUNCTIES TE VERVLECHTEN. BEDRIJVIGHEID, VERKEERSADERS, PLAATS VOOR RECREATIE EN DE GROENE RUIMTE ZIJN DE BELANGRIJKSTE KWALITEITEN VAN HET GEBIED. DE COÖPERATIE BRAINPORT PARK GAAT DIE KWALITEITEN VERDER OPSCHROEVEN DOOR SAMEN TE WERKEN, ONDER ANDEREN MET DIT

terug naar het overzicht