DIT is DIT

Festival van de toekomst.

Hier is DIT. DIT is niet zomaar een festival. DIT staat voor Do It Together. Volgens DIT is het festival van de toekomst een evenement dat gecoproduceerd wordt, dat energie opwekt en dat altijd op zoek is naar een +1. De scheidslijn tussen organisator, artiest, bezoeker, bedenker of deelnemer vervaagt. DIT is een proces, een zoektocht naar een nieuwe manier van organiseren, initiëren en verbinden.

Op 13 en 14 mei 2015 vond een ‘Editie Nul’ plaats op Strijp-S in Eindhoven. Hier werden de eerste plannen, initiatieven en de samenwerkingsverbanden onthuld en gingen jaarprocessen van start. DIT project start met Editie #0 in 2015, loopt een jaar en werkt toe naar Editie #1 in 2016.

Het doel van Editie #0 was de innovatieve en creatieve voorlopers en gangmakers van Eindhoven bij elkaar te brengen. Oplossingen voor de vraag van inwoners van Eindhoven en de stad zelf zullen werden onderzocht. De innovatieve en creatieve voorhoede heeft een jaar om aan deze oplossingen te werken. Deze worden gepresenteerd tijdens DIT Editie #1. DIT gaat om samenwerken aan een hoger doel waarbij veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. DIT draait om Togetherness. Het individu binnen een groep.

DIT is DIT

Festival of the future.

DIT’s here! DIT is not just a festival. DIT is an abbreviation for Do It Together. According to DIT the festival of the future is a co-produced event that generates energy and is always looking for a +1. The line between organizer, artist, visitor, founder or participant fades. DIT is a process, a search for a new way of organizing, initiating and connecting people.

On the 13th and 14th of May 2015 Strijp-S Eindhoven changed into DIT. The first plans, initiatives and partnerships were revealed and processes for upcoming year started right there. DIT starts with Edition #0 in 2015, the launched initiatives run for a whole year and come together at Edition #1 in 2016.

The purpose of DIT Edition #0 was to bring the innovative and creative crowd of Eindhoven together. Solutions for the needs of the inhabitants of Eindhoven and the city itself were explored. The innovative and creative crowd has one year to work on those solutions and will present them during DIT Edition #1. DIT is about working together on a higher purpose with plenty of room for personal development. DIT is about togetherness. The individual in a group.